Innowacyjna technologia obróbki z zastosowaniem systemów mocujących detali podstawą rozwoju firmy Ferrpol

Hauptseite > Zuschüsse der Union > Innowacyjna technologia obróbki z zastosowaniem systemów mocujących detali podstawą rozwoju firmy Ferrpol

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.5.2.
Innowacyjna technologia obróbki z zastosowaniem systemów mocujących detali podstawą rozwoju firmy Ferrpol

Numer umowy o dofinansowanieRPWP.01.05.02-30-0010/18

Okres realizacjiod 01.11.2018 r. do 30.06.2019 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych7 147 200,00 zł

Kwota dofinansowania2 501 52,00 zł

Krótki opis projektu – Projekt dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie Ferrpol nowej, własnej technologii w postaci prawa własności przemysłowej. Opatentowane rozwiązanie (stanowiące wynik prac B+R jego twórcy – zgłoszenie patentowe UPRP nr P.417390), jest podstawą dla innowacyjnej technologii, w oparciu o którą Wnioskodawca uruchomi świadczenie znacząco ulepszonych usług dla przemysłu motoryzacyjnego – usługą udoskonaloną na poziomie realizowanym na świecie krócej niż 5 lat będzie usługa sprawniejszej i szybszej obróbki wspornika poduszki. Wdrożenie technologii nastąpi poprzez realizację inwestycji – wybudowanie hali, zakup maszyn i urządzeń, które zintegrowane z już posiadanymi zasobami i zsynchronizowane utworzą ciąg technologiczny. Kluczowym elementem rozwiązania technologicznego jest opatentowany wynalazek – tuleja absorbująca.