Zakup pięcioosiowego centrum frezarskiego – inwestycja w nowoczesne technologie produkcji w firmie FERRPOL

Hauptseite > Zuschüsse der Union > Zakup pięcioosiowego centrum frezarskiego – inwestycja w nowoczesne technologie produkcji w firmie FERRPOL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Zakup pięcioosiowego centrum frezarskiego – inwestycja w nowoczesne technologie produkcji w firmie FERRPOL

Anfragen