Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0)

Hauptseite > Zuschüsse der Union > Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1.
Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0)