Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej korpusu silników elektrycznych z zastosowaniem narzędzi specjalnych, wyposażonych w tłumik drgań

Hauptseite > Zuschüsse der Union > Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej korpusu silników elektrycznych z zastosowaniem narzędzi specjalnych, wyposażonych w tłumik drgań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 - działanie 1.1.1.
Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej korpusu silników elektrycznych z zastosowaniem narzędzi specjalnych, wyposażonych w tłumik drgań